Internetni časopis za spodbujanje otroškega ustvarjanja Tabla (www.tabla.org.rs) že tretje leto zapored za vse osnovnošolce z južnoslovanskega govornega področja razpisuje literarni in likovni natečaj z naslovom Božič.

Na natečaj se lahko prijavijo učenci osnovnih šol iz vseh držav sveta, ki pišejo v enem od južnoslovanskih jezikov.

Literarna dela pošljite na e-pošto konkursi@tabla.org.rsv word dokumentu, v eni od standardnih pisav, velikosti 12, na enem od južnoslovanskih jezikov.

Likovne izdelke je potrebno poslati v originalni obliki (nikakor po e-pošti kot sliko) na naslov uredništva Table:

Časopis Tabla
Ljubomira Nikolića 17/26 (PAK 701742)
18106 Niš, Srbija

Likovna dela se ustvarjajo izključno na papirnati podlagi, oblika in tehnika pa sta po lastni presoji avtorja.

Na vsakem izdelku morajo biti podatki avtorja:

  • ime in priimek,
  • razred,
  • naziv šole,
  • mesto,
  • država,
  • име педагога/ментора,
  • ime pedagoga/mentorja, številka mobilnega telefona ali naslov e-pošte pedagoga/mentorja ali starša.

Natečaj je veljaven od 1. do 30. 11. 2019, kar pomeni, da lahko literarna dela pošljete vse do 30. 11. 2019, 23:59:59. Za likovna dela velja datum na poštnem žigu kuverte, ki ne sme biti po 30. 11. 2019.