Slovenski spletni časopis Delo je 6. februarja 2020 objavil najnovejšo statistiko o učenju slovenskega jezika v 25 državah po svetu ter o študiju na slovenskih lektoratih na kar 61 univerzah na vseh celinah, razen v Avstraliji – poglejte tukaj

Za plačilo 14 napotenih in 22 honorarnih učiteljic in učiteljev, ki poučujejo v 90 krajih po Evropi, namenja denar ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Približno 600 tisoč Slovencev ali njihovih potomcev živi izven meja Slovenije – kar 2000 se jih uči svojega maternega jezika, vendar samo v Srbiji se slovenščine uči kar ena četrtina, kar je 500 učencev – otrok in odraslih.

Novinarska ekipa iz Slovenije je obiskala eno izmed osnovnih šol v Pančevu v Srbiji, ki je brezplačno odstopila učilnico za učenje slovenskega jezika. Pouk poteka enkrat na teden, posebej za otroke in posebej za odrasle. V Srbiji je letošnja novost ta, da so začeli na dveh osnovnih šolah v Novem Sadu izvajati pouk slovenskega jezika kot izbirnega predmeta, kar omogoča in plačuje država Srbija po svojem zakonu o manjšinah, saj imajo Slovenci v Srbiji – tako kot 33 drugih narodnostnih skupnosti – status manjšine.

Po besedah prof. dr. Maje Đukanović z lektorata za slovenski jezik na Filološki fakulteti v Beogradu, je slovenski jezik zelo priljubljen in se ga v velikem številu učijo tudi Srbi, posebej zaradi občudovanja in spoštovanja Slovenije in Slovencev.

Če primerjamo položaj Srbov v Sloveniji, kjer Srbi nimajo statusa narodne manjšine, bo srbski jezik komaj z naslednjim šolskim letom, od septembra 2020, uveden v osnovne šole kot dopolnilni predmet. Akcija zbiranja prijav otrok, ki se je začela novembra 2019, se je pokazala za zelo uspešno, saj se je v manj kot dveh mesecih v Sloveniji vpisalo preko 1200 učencev.

Prijava otrok na dopolnilni pouk srbskega jezika poteka do 1. marca tega leta. Vse informacije so dostopne na našem portalu – poglejte tukaj