Internet časopis za podsticanje dečjeg stvaralaštva „Tabla“ (www.tabla.org.rs) je po treći put zaredom raspisao literarni i likovni konkurs na temu: Božić, za osnovce sa južnoslovenskog govornog područja.

Na konkurs se mogu prijaviti učenici osnovnih škola iz svih zemalja sveta koji pišu na jednom od južnoslovenskih jezika.

Literarne radove slati na adresu e-pošte konkursi@tabla.org.rs u Vord dokumentu na jednom od standardnih fontova, veličine 12, na jednom od južnoslovenskih jezika.

Likovne radove slati isključivo u originalu (nikako e-poštom kao sliku) na adresu redakcije Table:

Časopis Tabla,
Ljubomira Nikolića 17/26 (PAK 701742),
18106 Niš, Srbija.

Likovni radovi se rade isključivo na papirnoj podlozi, a format i tehnika su po slobodnom izboru autora.

Na svakom radu moraju biti ispisani podaci o autoru:

  • ime i prezime,
  • razred,
  • naziv škole,
  • mesto,
  • država,
  • ime pedagoga/mentora,
  • broj  mobilnog telefona  ili adresa  e-pošte pedagoga/mentora ili roditelja.

Konkurs je otvoren od 1. do 30.11.2019. god. Što znači da se literarni radovi primaju do 30.11.2019. u 23:59:59, a za likovne radove datum na poštanskom žigu koverte ne može biti posle 30.11.2019. godine.