Od šolskega leta 2020/2021 dalje bodo imeli učenci osnovnih šol po Sloveniji možnost, da obiskujejo dodatni pouk srbskega jezika.

V sodelovanju z ministrstvima za izobraževanje Republike Slovenije in Republike Srbije in ob podpori Vlade Republike Slovenije in Republike Srbije, dane na skupni seji vlad v Novem Sadu dne 17. 12. 2019, kot tudi ob podpori Republike Srpske, je Zveza Srbov Slovenije vzpostavila kontakt z ravnatelji vseh osnovnih šol po Sloveniji z namenom, da se identificirajo osnovne šole, kjer se bo od naslednjega šolskega leta dalje brezplačno izvajal dodatni pouk srbskega jezika. Tako bo skladno z dogovorom z ravnatelji osnovnih šol dne 31. 1. 2020 objavljen seznam osnovnih šol, v katerih se bo izvajal dodatni pouk srbskega jezika.

V vsaki izmed prijavljenih osnovnih šol bosta ustvarjeni dve starostni skupini: ena skupina za učence od 1. do 5. razreda in ena za učence od 6. do 9. razreda. Dodatni pouk srbskega pouka bo potekal enkrat tedensko (med ponedeljkom in petkom) po dve šolski uri (2 x 45 minut). Dnevi, ko se bo dodatni pouk izvajal v posameznih mestih/osnovnih šolah, bodo določeni naknadno. Dodatni pouk srbskega jezika se bo izvajal skladno s Programom osnovnega šolstva in vzgoje v tujini Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije.

Za izvedbo dodatnega pouka srbskega jezika je do sedaj zbrano že toliko prijav, da se bo ta izvajal v vsaj 20 osnovnih šolah širom Slovenije.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Zveze Srbov Slovenije: www.sss-zss.si