U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u sredu 1. jula 2020. godine, održan je radni sastanak na kome su se sastali potpredsednica Saveza Srba Slovenije i predstavnica srpske zajednice u Savetu Vlade Republike Slovenije prof. dr Vesna Bajić Stojiljković sa ministrom g-dinom Mladenom Šarčevićem i državnim sekretarom ministarstva prof. dr Anom Langović Milićević.

prof. dr Vesna Bajić Stojiljković i ministar Mladen Šarčević

Na sastanku je dogovorena realizacija druge faze uvođenja dopunske nastave srpskog jezika u osnovnim školama u Sloveniji i raspisivanje konkursa za nastavnike koji će biti angažovani u osnovnoškolskoj nastavi na koju je prijavljeno preko 1400 dece iz cele Slovenije.

Bez obzira na odloženu posetu ministra Šarčevića Republici Sloveniji zbog trenutnog stanja u vezi sa pandemijom, druga faza ovog projekta uspešno se nastavlja.

O dosadašnjim aktivnostima obavešteno je resorno slovenačko ministarstvо Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, a država Srbija učiniće sve napore da nastava bude u skladu sa obrazovnim sistemom u Sloveniji.

 

Savez Srba Slovenije zahvaljuje svim koordinatorima, pojedincima, srpskim kulturno-umetničkim društvima i udruženjima u Sloveniji, koji su u periodu od kraja oktobra 2019. do početka marta 2020. godine, veoma požrtvovano radili na prikupljanju prijava dece za dopunsku nastavu srpskog jezika.

U daljoj fazi, projekat uvođenja dopunske nastave srpskog jezika u osnovnim školama u Sloveniji biće u nadležnosti resornih Ministarstava Srbije i Slovenije, Ambasade Republike Srbije u Sloveniji i Saveza Srba Slovenije.

Potpredsednica dr Vesna Bajić Stojiljković iskazala je veliku zahvalnost ministru g-dinu Šarčeviću na ukazanom poverenju da Savez Srba Slovenije bude i dalje aktivno uključen u realizaciju ovog projekta koji je od izuzetnog značaja za celokupnu srpsku zajednicu u Sloveniji.

Sve validne informacije u vezi sa dopunskom nastavom biće objavljene na zvaničnom portalu www.sss-zss.si i FB stranici Saveza Srba Slovenije prema uputstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Molimo sve roditelje prijavljene dece da prate aktivnosti i informacije vezane za dopunsku nastavu isključivo putem pomenutih informacionih kanala.