Slovenački internet časopis ”Delo” objavio je 6. februara 2020. godine, najnoviju statistiku o učenju slovenačkog jezika u 25 država u svetu, na 61 univerzitetu na svim kontinentima, osim u Australiji – pogledajte ovde

Slovenačko ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport odvaja godišnja sredstva za finansiranje 36 učitelja koji u 90 gradova Evrope podučavaju slovenački jezik.

Približno 600 hiljada Slovenaca ili njihovih potomaka živi van granica Slovenije. Od toga, 2000 ih uči svoj maternji jezik, a samo u Srbiji, slovenački uči jedna četvrtina, tj. 500 učenika – dece i odraslih.

Novinarska ekipa iz Slovenije obišla je jednu osnovnu školu u Pančevu gde se časovi slovenačkog jezika realizuju besplatno, jednom nedeljno za decu i jednom za odrasle. Od ove godine se slovenački jezik uči i u dve osnovne škole u Novom Sadu kao izborni predmet, što u celosti finansira Republika Srbija po svom zakonu o manjinama. Prema rečima prof. dr Maje Đukanović sa lektorata za slovenački jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu, slovenački u velikom broju uče i Srbi, posebno zbog obožavanja i poštovanja Slovenije.

Slovenci imaju u Srbiji – kao i preostale 33 nacionalne zajednice – status manjine.

Kada uporedimo sa situacijom Srba u Sloveniji, u kojoj je poznato da Srbi nemaju status nacionalne manjine, srpski jezik će tek od sledeće školske godine, tj. od septembra 2020. godine biti uveden u osnovne škole kao dopunski predmet. Akcija za prikupljanje prijava dece, koja je pokrenuta novembra 2019. godine, urodiće plodom, budući da je za nepuna dva meseca prijavljeno 1200 učenika u mnogim osnovnim školama u Sloveniji.

Prijava dece za dopunsku nastavu srspkog jezika u slovenačkim osnovnim školama traje do 1. marta. Sve informacije dostupne su na našem portalu – pogledajte ovde