Због неочекивано великог интересовања родитеља и ученика за допунску наставу српског језика,
Због чињенице да родитељи и ученици у неким местима уопште нису били обавештени о овом пројекту,
У складу са договором са министарствима просвете Словеније и Србије,
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ПРИЈАВЕ ДО 1. МАРТА 2020.

Немате информације о овом пројекту? У наставку дајемо одговоре на сва битна питања:

КАДА? – Додатна настава српског језика ће се изводити од септембра 2020.

ГДЕ? – Додатна настава српског језика биће извођена после редовних часова у истим оним школама, у којима пријављена деца већ похађају редовну наставу.

КАКО? – Настава српског језика биће извођена у форми двочаса (2 x 45 минута) једном седмично, у току радне седмице. У оквиру сваке пријављене школе биће формиране две старосне групе: прва група за ученике од 1. до 5. разреда и друга група за ученике од 6. до 9. разреда. Неће се давати оцене (у оквиру словеначког сведочанства/књижице).

КОЈИМ ДАНИМА? – Накнадно ће бити утврђено којим РАДНИМ данима ће се изводити настава у појединачним местима/школама.

ЦЕНА? – Уписана деца ће БЕСПЛАТНО похађати допунску наставу српског језика.

НАЧИН ПРИЈАВЕ?

Пријаве ученика се врше преко званичних образаца које је потребно преузети овде:

1. Образац изјаве родитеља: PDF    XLS
2. Образац пријаве за упис ученика: PDF    DOC

Попуњава се једна изјава на словеначком за словеначко министарство образовања (које омогућава учење у словеначким основним школама) и једна пријава на српском за српско министарство образовања (које финансира учитеље и књиге за учење).

Испуњену и потписану изјаву и пријаву родитељи треба да доставе на следеће мејл адресе:

obrazovanje@sss-zss.si
danijela.pecanac@gmail.com
jadrankabetica@gmail.com