Пријаве ученика се врше преко званичних образаца које је потребно преузети овде:

1. Образац изјаве родитеља: PDF    XLS
2. Образац пријаве за упис ученика: PDF    DOC

Попуњава се једна изјава на словеначком за словеначко министарство образовања (које омогућава учење у словеначким основним школама) и једна пријава на српском за српско министарство образовања (које финансира учитеље и књиге за учење).

Испуњену и потписану изјаву и пријаву родитељи треба да доставе на следећу мејл адресу:

obrazovanje@sss-zss.si