Svet vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.

Na prvi skupščini Sveta Vlade za vprašanja nacionalnih skupnosti, ki je bila izvedena 29. 8. 2019, je bila prisotna tudi predstavnica srpske skupnosti, dr. Vesna Bajić Stojiljković, podpredsednica Zveze Srbov Slovenije. Na skupščini je bil sprejet Poslovnik o delu Sveta, imenovan je bil namestnik predsednice Sveta, gospod Fahir Gutić, za obdobje enega leta. Sprejeto je bilo poročilo o delu Sveta za leto 2018 in dosežen dogovor o njegovem nadaljnjem delu. Na naslednji skupščini, ki bi morala biti izvedena do konca oktobra 2019, se bo razpravljalo o dopolnitvah zakona, ki so ga pripravile nacionalne skupnosti. V kolikor bo zakon sprejet v nadaljno razpravo Vlade Republike Slovenije, se bo nanašal na sistematično reševanje statusa nepriznanih skupnosti v Sloveniji, ki je zajeto v Deklaraciji o statusu nacionalnih skupnosti narodov bivše SFRJ. Ta dokument je 1. februarja 2011 sprejela dvotretjinska večina v Parlamentu Republike Slovenije.

Uradno objavo poglejte tukaj