26.10.2019, ob 17.00, bo v hiši Đure Jakšića v Beogradu promocija knjige dr. Vase Predojevića Sanjač na poti upanja.

Leto 2019 je polno jubilejev in prav tem sem posvetil svojo knjigo. Kateri so ti jubileji? Prvi in najosnovnejši, ki se mu v vsaki knjigi posvečam, je 120 let od rojstva moje mame Stane in 80 let od rojstva njenega sina Vase …, nam je zaupal dr. Vaso Predojević.

Gre za enajsto knjigo posvečeno Podgrmeču in njegovim ljudem. V Narodni knjižnici Prijedor je bil ustanovljen legat po testamentu njegove intelektualne lastnine:književne, publicistične, knjižnične, kot tudi arhivsko gradivo, ki je zajeto v njegovem magistrskem delu in doktorski disertaciji.

Napisal je veliko število znanstvenih del ter recenzij. Prav tako je avtor desetih knjig in ustanovitelj Podgrmečkih književnih srečanj domovinske knjižnice. Sedaj dela na ustanovitvi domovinskega muzeja.

 

Založnik: KD Mihajlo Pupin, Ljubljana