Ustanovna skupščina Zveze Srbov Slovenije

Za predsednika izbran Marko Sladojević.

VEČ O TEM