Oстваривање образовно-васпитног рада на српском језику у Републици Словенији у надлежности и организацији је Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Савез Срба Словеније, као један од носилаца овог пројекта, примио је обавештење из ресорног министарства о тренутном раду на увођењу српског језика као допунске наставе у словеначким основним школама.

Редовни наставници, њих осам, изабрани на основу Конкурса објављеног 13. јула текуће године и Одлуком министра, упућени су на рад у Републику Словенију. Сложена процедура добијања виза, нарочито сада у отежаним околностима здравствене кризе, специфична за сваку земљу, окончана је успешно захваљујући удруженом деловању Амбасаде Републике Србије у Словенији и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Наставници су након добијених виза, стигли су у Републику Словенију и спремни су да остварују Програм основног образовања и васпитања у иностранству на основу Правилника о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству („Службени гласник РС”, 28/18 и 48/19).

У овом тренутку наставници су распоређени и свако од њих има пуну норму у складу са Правилником (90 ученика, са могућношћу повећања до 120 ученика). После коначног распореда редовних наставника и пошто буде утврђено које су то школе, односно групе ученика које тим распоредом нису обухваћене, Министарство ће изабрати потребан број хонорарних наставника, о чему ће министар донети одговарајућу одлуку и решења о ангажовању наставника. Спискови деце и основних школа налазе се у Амбасади Републике Србије у Љубљани.

Између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства спољних послова, 2016. године уређен је Споразум  о организовању образовно–васпитног рада на српском језику у иностранству којим су регулисана међусобна права и обавезе обе надлежне институције у вези са реализацијом образовно-васпитног рада на српском језику у иностранству и пружањем подршке лекторатима за српски језик у иностранству.

Верујемо да ће сви припадници српског народа заједничким снагама помоћи наставницима да што успешније остваре значајну мисију која им је поверена. Уверени смо да ћемо у наредним месецима бити сведоци успешног остваривања образовно-васпитног рада на српском језику у Републици Словенији и да ће та настава помоћи нашим најмлађим сународницима да сачувају и ојачају осећања припадности своме народу.

Образовно–васпитни рад на српском језику до сада је реализован у девет европских држава (Немачка, Швајцарска, Француска, Велика Британија, Италија, Грчка, Норвешка, Белгија и Данска) и у Јужноафричкој Републици. Координатори образовно–васпитног рада при Министарству просвете, науке и технолошког развоја су Блаженка Тривунчић (Француска, Италија и Словенија), Татјана Поповић (Немачка, покрајина Баден Виртемберг) и Биљана Букинац (део Немачке и остале земље са списка).