У Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у среду 1. јула 2020. године, одржан је радни састанак на коме су се састали потпредседницa Савеза Срба Словеније и представница српске заједнице у Савету Владе Републике Словеније проф. др Весна Бајић Стојиљковић са министром г-дином Младеном Шарчевићем и државним секретаром министарства проф. др Аном Ланговић Милићевић.

проф. др Весна Бајић Стојиљковић и министар Младен Шарчевић

На састанку је договорена реализација друге фазе увођења допунске наставе српског језика у основним школама у Словенији и расписивање конкурса за наставнике који ће бити ангажовани у основношколској настави на коју је пријављено преко 1400 деце из целе Словеније.

Без обзира на одложену посету министра Шарчевића Републици Словенији због тренутног стања у вези са пандемијом, друга фаза овог пројекта успешно се наставља.

О досадашњим активностима обавештено је ресорно словеначко министарство Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, а држава Србија учиниће све напоре да настава буде у складу са образовним системом у Словенији.

 

Савез Срба Словеније захваљује свим координаторима, појединцима, српским културно-уметничким друштвима и удружењима у Словенији, који су у периоду од краја октобра 2019. до почетка марта 2020. године, веома пожртвовано радили на прикупљању пријава деце за допунску наставу српског језика.

У даљој фази, пројекат увођења допунске наставе српског језика у основним школама у Словенији биће у надлежности ресорних Министарстава Србије и Словеније, Амбасаде Републике Србије у Словенији и Савеза Срба Словеније.

Потпредседница др Весна Бајић Стојиљковић исказала је велику захвалност министру г-дину Шарчевићу на указаном поверењу да Савез Срба Словеније буде и даље активно укључен у реализацију овог пројекта који је од изузетног значаја за целокупну српску заједницу у Словенији.

Све валидне информације у вези са допунском наставом биће објављене на званичном порталу www.sss-zss.si и ФБ страници Савеза Срба Словеније према упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Молимо све родитеље пријављене деце да прате активности и информације везане за допунску наставу искључиво путем поменутих информационих канала.