Savez Srba Slovenije zajedno sa Srpskom dopunskom školom raspisuje LIKOVNO-LITERARNI KONKURS na temu  “ Škola mi je najmilija kuća”. Konkurs je namenjen svim učenicima od 5 do 15 godina. Pozivamo sve đake, decu da pišu, crtaju a mi ćemo najuspešnije radove nagraditi.

Sve radove slati na imejl konkurs.sj@sss-zss.si, sa podacima: ime i prezime učenika, godina rođenja učenika i kontakt (br. telefona ili imejl) nastavnika mentora ili roditelja učenika.
Cilj konkursa je da deca razvijaju ljubav prema učenju srpskog jezika, da shvate njegov značaj i da kroz svoje radove pokažu na koje sve načine oni čuvaju srpski jezik
Krajnji rok za dostavljanje radova je 20. septembar 2022. godine.