Омладинци СКД „Марибор“, од 12 до 15 година, учествовали су на трећим фолклорним радионицама у дечијем одмаралишту на планини Гоч, које су одржане од 15. до 17. новембра 2019. године.

Садржај:

  • основе етномузикологије
  • основе етнокореологије
  • заједничка проба
  • радионице: тапан и фрула

Сврха радионица је окупљање и дружење деце кроз традиционалне игре и обичаје и њихова припрема за прве наступе и прве кораке као будући чувари традиције.

Омладинци СКД „Марибор“ од 12 до 15 година, учествовали су на фолклорним радионицама.

Организатор:
КД ”Карановац”, Краљево.