Контакт

Пишите нам путем контакт форме десно или директно на изабрани мејл

4 + 4 =

Образовање

obrazovanje@sss-zss.si

Култура

kultura@sss-zss.si

Спорт

sport@sss-zss.si

Здравство

zdravstvo@sss-zss.si

Привреда

privreda@sss-zss.si

Друштвена питања

drustvena.pitanja@sss-zss.si

Медији и издаваштво

mediji@sss-zss.si

Председник

predsednik@sss-zss.si