Kulturno društvo Sliva iz Izole postalo je novi član Saveza Srba Slovenije. Društvo Sliva osnovano je u cilju promocije srpske kulinarike kao važnog segmenta srpske tradicije i kulture.

U svom dosadašnjem radu članovi KD Sliva sproveli su više vrlo uspešnih aktivnosti i manifestacija u cilju promocije srpske kultureu više gradova u Sloveniji.

Nas u Savezu Srba Slovenije raduje što je ovo društvo prepoznalo kvalitet u našem radu i odlučilo da se zajedno sa nama bori za očuvanje srpske tradicije i kulture na prostorima Slovenije. Kulturnom društvu Sliva iz Izole želimo dobrodošlicu u naše redove. Raduje nas što ste sa nama dragi prijatelji!