LIKOVNI, LITERARNI I MUZIČKI KONKURS

„Novi Sad kroz moje oči“

 

         Savez Srba Slovenije, u okviru svog projekta „Novi Sad – prestonica kulture 2022“,  raspisuje likovno, literarni i muzički konkurs zajedno sa Savezom srpskih društava Slovenije i sa Srpskom dopunskom školom u Sloveniji na temu  „Novi Sad kroz moje oči”. Konkurs je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konkurs je namenjen deci srpskog porekla od 5 do 15 godina, koja žive u Republici Sloveniji.

  1. Likovni deo konkursa namenjen je deci od 5 do 10 godina. Radovi treba da budu formata A4, a tehnika rada je slobodna.
  2. Literarni deo konkursa namenjen je deci od 10 do 15 godina. Radovi mogu biti u stihu ili u prozi, dužina rada je slobodna. Rad treba da bude urađen u Vordu, ćiriličnim pismom, na jednu od ponuđenih tema:

Šta znam o Novom Sadu i „U kakvom sećanju mi je ostao Novi Sad?“

  1. Muzički deo konkursa namenjen je deci od 5 do 15 godina. Na konkurs se šalje video-zapis sa izvedenom muzičkom interpretacijom, koja je tematski povezana sa Novim Sadom, dužine do 2 minuta.

Sve radove slati  na imejl konkurs.ns@sss-zss.si, sa podacima: ime i prezime učenika, godina rođenja učenika i kontakt (br. telefona ili imejl) nastavnika mentora ili roditelja učenika. U sastavu žirija će biti naš dragi pesnik Nedeljko Popadić.

Završni čin i objava rezultata konkursa odvijaće se u Mariboru 11. septembra uz prigodan program u organizaciji SKD „Maribor“. Koordinator konkursa je Jasmina Krapše, predcednica SKD „Maribor“ i članica predcedništva Saveza Srba Slovenije.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 7. septembar 2021. godine.

Delo slikara Vuka Vučkovića