U petak 8. maja 2020. godine, generalni sekretar predsednika Republike Srbije g. Nikola Selaković, primio je u predsedništvo Republike Srbije g. Vladimira Kokanovića, v.d. predsednika Saveza Srba Slovenije. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima koje je Savez sprovodio i razmatrale su se buduće aktivnosti i projekti koji imaju za cilj unapređenje i očuvanje srpske kulture i tradicije u Sloveniji.

Vladimir Kokanović je upoznao generalnog sekretara sa predlogom reorganizacije Saveza u cilju aktivnijeg uključivanja svih članova u projektne aktivnosti Saveza. Istakao je da je neprikosnoveni cilj Saveza jedinstvo srpske zajednice u Sloveniji i da će svi napori Saveza i dalje biti usmereni ka tome.

Projekat uvođenja srpskog jezika kao dopunske nastave u osnovnim školama širom Slovenije, započet krajem oktobra 2019. godine, od nacionalnog je značaja za Republiku Srbiju i srpsku zajednicu u Sloveniji. Selaković je napomenuo da je projekat dobro osmišljen i da Savez treba da nastavi sa njegovom realizacijom u saradnji sa Ministarstvima prosvete Srbije i Slovenije.

Na sastanku je predstavljen i humanitarni projekat „Podrži heroje!”, kao i drugi projekti koje Savez planira da realizuje u budućem periodu. Predsedništvo Srbije pružiće podršku Savezu Srba Slovenije u svim planiranim aktivnostima.