Српска Библиотека Михајло Пупин из Љубљане и председница Дивна Обреновић годинама вредно и посвећено прикупљају, организују и омогућавају јавности коришћење преко 20.000 књига на српском језику. То национално благо налази се у центру Љубљане и постоји само захваљујући истрајности и преданости неколико појединаца.

Наш савез ће у будућности уложити напор да се српској библиотеци у Љубљани обезбеди адекватан простор а самим тим и боља посећеност.
До тада, капа доле напорима који чине Дивна и њене колеге.