Savet Vlade Republike Slovenije za pitanja etničkih zajednica pripadnika naroda bivše SFRJ u Republici Sloveniji.

Na prvoj sednici Saveta Vlade za pitanja nacionalnih zajednica, održanoj u četvrtak 29.8.2019., prisustvovala je i predstavnica srpske zajednice, dr Vesna Bajić Stojiljković, potpredsednica Saveza Srba Slovenije. Na sednici je usvojen Poslovnik o radu Saveta, imenovan je zamenik predsednice Saveta g. Fahir Gutić za vreme od godinu dana, usvojen je izveštaj o radu Saveta za 2018. godinu i postignut je dogovor o budućem radu Saveta. Na sledećoj sednici, koja bi trebalo da se održi do kraja oktobra 2019., raspravljaće se o dopunama Zakona koji su pripremile nacionalne zajednice. Zakon, ukoliko bude usvojen na dalje razmatranje Vlade Republike Slovenije, odnosi se na sistematsko rešavanje statusa nepriznatih manjina u Sloveniji, koje je obuhvaćeno u Deklaraciji o statusu nacionalnih zajednica naroda bivše SFRJ. Ovaj dokument je 1. februara 2011. usvojila dvotrećinska većina u Parlamentu Republike Slovenije.

Zvaničnu objavu pogledajte ovde